Psychiatria dzieci i młodzieży

Poniżej przedstawiamy najczęsciej występujące przypadki, które leczymy
w naszej klinice.

Zaburzenia depresyjne

Depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym.

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe należą do grupy zaburzeń nerwicowych mających wpływ na zachowanie, myślenie, emocje i zdrowie fizyczne.

Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi (ADHD)

Zaburzenia, którym towarzyszy upośledzenie funkcjonowania w wielu dziedzinach, powodując problemy w nauce, zaburzone relacje z bliskimi, trudności społeczne i występowanie różnych problematycznych.

Zaburzenia zachowania

Nieprawidłowe zachowania dziecka, będące niezgodne z oczekiwaniami społecznymi. Do tych zachowań zalicza się aspołeczność, występowanie agresji oraz buntowniczość.

Zaburzenia ze sepktrum autyzmu

Początek zaburzenia występuje zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie, choć objawy mogą ujawnić się później, pod wpływem rosnących wymagań społecznych.

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania to objawy tego, co przeżywa osoba chora (ból, stres, strach, samotność, niska samoocena itp). Mechanizmy choroby często są niezrozumiałe dla samego chorego, a jego zachowania (np. objadanie się i wywoływanie wymiotów) to najczęściej działania kompulsywne.

Lekarze

Nasz zespół składa się z psychologów i psychoterapeutów o wieloletnim doświadczeniu.

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Anna Suchańska

Psychiatra dzieci i mlodzieży
 • zaburzenia depresyjne
 • choroba dwubiegunowa
 • zaburzenia lękowe związane ze stresem
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)
 • zaburzenia psychiczne, urojeniowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia snu
Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Tomasz Głowacki

Psychiatra dzieci i młodzieży, dorosłych
 • zaburzenia depresyjne
 • choroba dwubiegunowa
 • zaburzenia lękowe związane ze stresem
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)
 • zaburzenia psychiczne, urojeniowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia snu