Psychiatria dorosłych

Poniżej przedstawiamy najczęsciej występujące przypadki, które leczymy
w naszej klinice.

Zaburzenia depresyjne

Depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym.

Zaburzenia lękowe

Cechą łączącą zaburzenia psychiczne w postaci nerwic jest doświadczanie przez pacjentów różnego rodzaju lęku.

Zaburzenia psychotyczne

Do klasycznych objawów zalicza się omamy, urojenia, zachowania regresywne, niedostosowany nastrój, rozkojarzenie.

Zaburzenia snu

Do zaburzeń snu zalicza się dyssomnie (związane z nieprawidłową ilością lub jakością snu) oraz parasomnie (są nimi zjawiska, do których dochodzi w czasie snu).

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Zaburzenie, w którym osoba odczuwa potrzebę wielokrotnego wykonywania pewnych czynności (zwanych "kompulsjami") lub ma pewne powtarzające się myśli.

Choroba afektywna dwubiegunowa

Zaburzenie, w przebiegu których występują zespoły depresyjne i maniakalne lub hipomaniakalne, rozdzielone (lub nie) okresami bez objawów.

Lekarze

Nasz zespół składa się z psychologów i psychoterapeutów o wieloletnim doświadczeniu.

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Tomasz Głowacki

Psychiatra dzieci i młodzieży, dorosłych
 • zaburzenia depresyjne
 • choroba dwubiegunowa
 • zaburzenia lękowe związane ze stresem
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)
 • zaburzenia psychiczne, urojeniowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia snu
Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Paweł Stępień

Psychiatra dzieci i młodzieży, dorosłych
 • zaburzenia depresyjne
 • choroba dwubiegunowa
 • zaburzenia lękowe związane ze stresem
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)
 • zaburzenia psychiczne, urojeniowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia snu